poniedziałek, 26 września 2011

Nic nie jest ważne!!Na zdjęciu piesek Smuteczek, który nie dczekał lepszych dni w swoim smutnym życiu 
z blogu" Pełnia lata w domu Tymianka" 


Może jeszcze ktoś nie wie i nie zna tych pięknych, wrażliwych ludzi, którzy pomagają naszym małym przyjaciołom, cierpiącym z głodu, zimna, katowanym przez niewdzięcznych właścicieli, podaje link z nadzieją, że może jeszcze jedna bratnia dusza wspomoże!

http://pelnialatawdomutymianka.blogspot.com/2011/09/smuteczek-umar.htmlśroda, 14 września 2011

Od Annasza... do Kajfasza

VII. Kapliczka Domu Annasza - zbudowana przed 1654 r.  - ufundowana przez Jakuba Wejhera.
Przypomina przyprowadzenie Chrystusa do arcykapłana Annasza, który był teściem arcykapłana Kajfasza.

X. Kapliczka Domu Kajfasza - ufundowana przez Jakuba Wejhera przed 1654 r.
Miejsce urzędowania arcykapłana Kajfasza, do którego w Wielki Czwartek przyprowadzono Chrystusa. Kalwaria Wejherowska - to kompleks 26 kapliczek rozlokowanych na morenowych wzgórzach, zbudowanych w XVII w. Jest perłą architektury sakralnej Polski Północnej i obok Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej jest najstarszym sanktuarium Męki Pańskiej w Polsce! Fundatorami byli nie tylko Jakub Wejher i członkowie jego rodziny, ale też współpracownicy i przyjaciele wojewody: archidiakon Jan Mateusz Judycki, opat Aleksander Kęsowski, dworzanie Wejhera. Intensywne prace przerwał najazd szwedzki, tak iż budowa 24 kaplic kalwarii trwała do 1666 r. Inicjator budowy, Jan Wejher, który ufundował 11 kaplic już wtedy nie żył, ale jego "patronat" trwał nadal - w obliczu szwedzkiego zagrożenia wojewoda przekazał znaczny depozyt pieniężny miastu Frydląd (dziś Debrzno) z przeznaczeniem na utrzymanie kalwarii, z którego odsetki wypłacane były opiekującym się kalwarią franciszkanom do końca XVII w.

http://www.kalwariawejherowska.pl/

"Według Biblii Annasz i Kajfasz byli arcykapłanami izraelskimi, uczestniczącymi w przesłuchaniu oraz w procesie Chrystusa (Kajfasz przewodniczył Wysokiej Radzie, Annasz był jego teściem). Ewangelia wg św. Jana: "(...) pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. (...) Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza." [J 18, 12-13. 24]."

http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_zwi%C4%85zk%C3%B3w_frazeologicznych/67989-annasz.html